• en
  • nl

Naast het ontwikkelen van commerciële bedrijfsconcepten beseft NICANO dat een sterke maatschappelijke betrokkenheid niet alleen een bijdrage kan leveren aan de maatschappij maar ook een verruiming biedt van de eigen geest en bewegingsruimte. Het is goed om de zinnen eens op iets anders in te zetten omdat daardoor ook andere manieren van samenwerking en resultaat aan bod kunnen komen en je weet maar nooit op welk moment die nieuwe ervaringen ook weer een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van andere concepten. Nieuwe inzichten verruimen de kijk op de wereld en maken je rijker als mens met al je opgebouwde ervaringen.